ราคาและแพ็กเกจสำหรับสถานศึกษา

อัตราค่าสมัครสมาชิก

ราคาและแพ็กเกจสำหรับสถานศึกษา

ผู้สอนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ มอบหมายบทเรียน จัดการผู้เรียนและเนื้อหา ประเมินผู้เรียนโดยการติดตามการเข้าร่วมและประสิทธิภาพการเรียน และสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้

Students

$9

Teachers

$11

Students

$9

Teachers

$11

Students

$11

Teachers

$11

StudentTeacher
Cloud-Based
Device Agnostic
Web, Mobile, Augmented & Virtual Reality
Annotation Name Generation Options
Automatic: Using AI Portal
Manual: AR Edit mode using Speech to text
AI Knowledge Portals
AI Knowledge Portal Generation
Image
Memo
Voice
Translate
Video
Identify
Locate
Assessment Knowledge Portals
PDF
Quiz
Add Button
3D Scan
Voice Control Commands
3D Recording
AR Lesson Assessment Editing
3D Markup in AR Mode
Teleport to Other Lessons
User Experience Modalities
Explore
Guided Tour
Assessment
Spatial Meeting

การสั่งซื้อจำนวนมาก

INDIVIDUAL

Free

Single User


 • 1 Student Seat
 • 0 Teacher Seat
 • 5 Lessons Create & Share Lessons, Upload 3D/360 Assets
 • 1 Million+ Access to Library of 3D/360 Assets
 • $0 Credits for Premium Assets & P.A.

CLASSROOM

$5,040/y

$14 Monthly/user


 • 30 Student Seats
 • 1 Teacher Seat
 • Unlimited Create & Share Lessons, Upload 3D/360 Assets
 • 1 Million+ Access to Library of 3D/360 Assets
 • $0 Credits for Premium Assets & P.A.

DEPARTMENT

$14,400/y

$12 Monthly/user


 • 100 Student Seats
 • 3 Teacher Seats
 • Unlimited Create & Share Lessons, Upload 3D/360 Assets
 • 1 Million+ Access to Library of 3D/360 Assets
 • $150 Credits for Premium Assets & P.A.

INSTITUTION

$27,000/y

$9 Monthly/user


 • 250 Student Seats
 • 6 Teacher Seats
 • Unlimited Create & Share Lessons, Upload 3D/360 Assets
 • 1 Million+ Access to Library of 3D/360 Assets
 • $500 Credits for Premium Assets & P.A.

CAMPUS

$72,000/y

$6 Monthly/user


 • 1,000 Student Seats
 • 24 Teacher Seats
 • Unlimited Create & Share Lessons, Upload 3D/360 Assets
 • 1 Million+ Access to Library of 3D/360 Assets
 • $1,150 Credits for Premium Assets & P.A.

Support for all the Things

EON-XR สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS, Android, คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี AR และ VR อย่าง Oculus และ Magic leap

ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้