MAKE AR & VR PART OF YOUR REALITY

EON-XR แพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้บนโลกเสมือนจริง ครอบคลุมทุกการใช้งานสำหรับสถาบันการศึกษา อุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน รวมถึงองค์กรภาครัฐ ใช้ AR และ VR สร้างสภาพแวดล้อมในโลกเสมือนจริง

Effortless self-service AR & VR
BRINGING IMMERSIVE TECHNOLOGY TO THE MASSES

EON-XR ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้สะดวก รวดเร็ว ง่าย และกำลังจะมาแทนที่การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมในรูปแบบเดิม สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS, Android, คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี AR , VR อย่าง Oculus และ Magic leap

XR for education & enterprise
Built with teachers, trainers & employers in mind

EON-XR คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านโลกเสมือนจริง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และการฝึกอบรม เหมาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล และอื่น ๆ อีกมากมาย บนแพลตฟอร์ม EON-XR ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์บทเรียนของคุณได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่าย โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

AR & VR for everyday usage
Just a few simple steps to create & share

EON-XR มี Library ของ AR, VR, 3D สำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อให้ผู้ใช้งานสร้างสรรค์บทเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่าย ครอบคลุมทุกกลุ่มการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาและเพื่อใช้ในองค์กร นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถนำภาพ 3D หรือภาพ 360 องศา อัปโหลดขึ้นไปใช้งานร่วมกันได้ผ่านแพลตฟอร์ม EON Reality ได้
นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเสียงบรรยาย เพิ่มวิดีโอคลิป หรือตั้งค่า interactive ต่าง ๆ เพื่อความน่าสนใจ และเมื่อผู้ใช้งานสร้างสรรค์บทเรียนแล้ว ก็สามารถเผยแพร่บทเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้เข้าอบรมได้ทันที รวมถึงติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อีกด้วย

Transfer skills through AR & VR
Pass along knowledge to the next generation

ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มีความสะดวกสบายอย่างมาก และเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน
ในด้านการถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่สถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ต่อหรือต่อยอดไปได้เรื่อย ๆ ผ่าน AR และ VR นั้น จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านการเรียนรู้ผ่านโลกเสมือนจริง การนำเสนอที่ละเอียดและเข้าใจง่าย จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และการฝึกอบรม
EON-XR เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยถ่ายทอดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ แก่คนรุ่นหลังได้อย่างสะดวก เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และความรู้ในองค์กรจะไม่สูญเปล่า


Create, learn & train

เชื่อมต่อเข้ากับทุกอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi

Fully immersive lessons

เพลิดเพลินประสบการณ์สมจริงในโลกเสมือนจริงไปกับเทคโนโลยี VR


Digitize anything

SCAN AND COPY OBJECTS IN MERE SECONDS

แปลงสิ่งที่คุณเห็นให้เข้าไปอยู่ในโลกดิจิทัลได้โดยง่าย เพียงยกสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ขึ้นมาถ่ายภาพ สแกน และอัปโหลดผ่านแพลตฟอร์ม EON Merged XR

AI-based learning

BRING THE ENTIRE WORLD’S KNOWLEDGE TO YOU

แพลตฟอร์ม EON Merged XR จะช่วยเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่ สร้างโลกแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ AI นำความรู้ทั้งโลกมาสู่คุณ

Support for all the Things

EON-XR สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ ทั้งสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS, Android, คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี AR และ VR อย่าง Oculus และ Magic leap

ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

our partners

We are partnered with titans of technology, innovation, & business.