ภาพรวมผลิตภัณฑ์

สร้างการเรียนรู้ ในโลก Metaverse ง่ายๆ ด้วย EON Metaverse Builder, EON Spatial Meeting, EON Merged XR และ EON-XR

EON Metaverse Builder

EON Metaverse Builder ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Metaverse แห่งการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุและสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วยการ “เดินและพูด”

ด้วยความสามารถในการจดจำภาพผสมผสานกับ AI ผู้ใช้สามารถสร้างได้ทุกอย่างที่ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น ห้องปฏิบัติ ห้องเรียน พิพิธภัณฑ์ โรงงาน แหล่งโบราณคดี และอื่นๆอีกมากมาย โดยสามารถแทรกเข้าไปในบทเรียน และทำการประเมินผลได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างตัวตนในรูปแบบดิจิทัล และแสดงผลเป็น Avatar ในโลก Metaverse ได้อีกด้วย

EON Spatial Meeting

EON Spatial Meeting ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตัวตนในโลกดิจิทัลได้ นำการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลมาสู่โลกดิจิทัล ทำให้นักเรียน นักศึกษา และเพื่อนร่วมงาน ที่ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลก ก็สามารถมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน เดินไปมา พูดคุยกัน และมีปฏิสัมพันธ์กันได้

EON Merged XR

EON Merged XR ช่วยให้คุณทำให้โลกของคุณสว่างไสวด้วยพลังที่ผสมผสานกันระหว่าง XR และ AI เพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต คุณก็สามารถสแกนวัตถุ เพื่อค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวคุณ และตอนนี้ทุกอย่างรอบตัวก็สามารถเป็นประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ได้แล้ว

EON-XR

EON-XR ช่วยผสมผสานระหว่าง AR , VR เพื่อนำไปใช้ในทางวิชาการหรืออุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้สอน ผู้ฝึกสอน นายจ้าง และผู้ใช้รายอื่นๆ สามารถสร้างสรรค์บทเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่าย โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง